VoV-event

VoV-event

VoV­-events uppgift är att ge Väg och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats genom skapandet av events. VoV-­mästaren ansvarar för VoV­events verksamhet.

Kontaktperson

Gunnar Österlund
Vov-mästare
vovevent@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Nuvarande funktionärer

Gunnar Österlund VoV-mästare
Ludvig Karmehed VoV-are
Tomas Jönebratt VoV-are
Sanna Källman Gleisner VoV-are
Emelie Bertilsson VoV-are
Anna Hagberg VoV-are