VoV-event

VoV-event

VoV-event är ett utskott som genom att arrangera evenemang för Väg- och vatten-studenter skapar en naturlig mötesplats för alla årskurser. Därigenom främjas sammanhållningen på programmet och banden mellan alla VoVare stärks. VoV-event arrangerar till exempel Sittningar, pubar, påskmys, strandhäng med mera.

VoV-event hjälper även phøset under nollningen med att hålla i några evenemang för att hälsa de nyantagna studenterna välkomna till sektionen.

VoV-mästaren ansvarar för VoV-events verksamhet.

Kontaktperson

Ludwig Winberg
VoV-mästare
vovevent@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Nuvarande funktionärer

Ludwig Winberg VoV-mästare
Gustaf Olausson VoV-are
Hampus Thun VoV-are
Olivia Viklund VoV-are
Hedda Skarsgård VoV-are
Elin Ryndal VoV-are