Villkor för V-BiL

Villkor för användning av V-BiL

V-sektionen vid LTH

2018-02-28

Ändamål

 • V-bil ska endast nyttjas för sektionens verksamhet eller av sektionens medlemmar. Om särskilda fall föreligger kan V-BiL-ansvarig besluta att göra undantag från denna regel.

Användare

 • Alla sektionens medlemmar får boka och köra V-BiL förutsatt att medlemmen har körkort och ändamålet stämmer överens med reglerna.

Bokning

 • Bokning sker via V-sektionens hemsida. Det får max finnas två V-BiL-bokningar per student åt gången i bokningssystemet. En bokning får som längst vara under två dagar. Undantag från denna regel kan för särskilda fall ges av V-BiL-ansvarig.
 • För att boka V-bilen måste man vara medlem i V-sektionen, denna kontroll görs manuellt och därför måste varje bokning accepteras efter man har skickat en bokningsförfrågan. Det kan därför dröja innan man får en bokningsbekräftelse. För att säkert få igenom din bokning, boka minst 12 timmar innan körtillfället. Om detta inte görs, kan uthyrning inte garanteras. Observera att V-bilen inte är bokad om du inte fått en bokningsbekräftelse och därmed inte får användas.
 • Vid bokning av V-BiL är det först-till-kvarn som gäller.
 • Vid speciella tillfällen kan V-BiL ombokas av V-BiL-ansvarig från privat användning till sektionens verksamhet. Detta meddelas i sådana fall av V-BiL-ansvarig.
 • Om V-BiL-ansvarig ej är kontaktbar har medlemmar i V-styret rätt att fatta beslut å V-BiL-ansvariges vägnar rörande bokningar.

Avbokning

 • Avbokning går senast att göra minst 4 timmar innan bokad tid. Vid särskilda fall kan undantag från denna regel göras av V-BiL-ansvarig.
 • Har du missat att avboka i tid måste du höra av dig till V-BiL-ansvarig och meddela detta. Då debiteras du endast den minsta faktureringskostnaden, alltså 100 kr.
 • Missar du att avboka samt att meddela V-BiLsansvarig om detta, debiteras du 300 kr.

Nycklar

 • Det finns två uppsättningar nycklar till V-BiL. Nycklarna hämtas i kassaskåpet utanför V-styret i V-huset. Kod till denna meddelas av V-Bilsansvarig innan din bokning startat

Pris

 • Kostnaden för att köra V-BiL är 3,5 kr/km.
 • I priset ingår även bensin. Behöver V-BiL tankas gör du det, och lämnas kvittot i pärmen vid förarsätet. Den summa du lägger ut kommer dras av på din faktura. Om ni tankar för en större summa pengar än ni kör för kommer vi INTE kunna betala tillbaka mellanskillnaden.
 • En påminnelse skickas ut för obetald faktura efter 30 dagar, med den tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor.
 • Om körjournalen är felaktigt ifylld eller om fusk uppmärksammats kommer en straffavgift på 50 kronor tilläggas.
 • Om bilen återlämnas efter bokad tid kommer en straffavgift på 250 kronor.

Transporter

 • V-BiL ska behandlas försiktigt och ansvarsfullt. Hyr ett släp om du behöver lasta mer än vad som får plats i bagagerummet. Tänk på att inte lasta släpet för tungt, både för V-BiLs och för din egen skull. Lagen säger att släpvagnens totalvikt inte får vara högre än bilens tjänstevikt (1420 kg).

Ansvar

 • Den som står som hyrestagare i bokningssystemet är ansvarig för V-BiL tills nycklarna lämnats in och V-BiLsansvarige godkänt återlämningen. Detta gäller oavsett vem som kör V-BiL.
 • Det är den som står som hyrestagare i bokningssystemet som har ansvar över att körjournalen fylls i korrekt och ärligt. Om detta ej följs kommer en straffavgift läggas till på fakturan á 50 kronor.
 • V-BiL är halvförsäkrad, det innebär att försäkringen inte täcker alla typer av skador. Om skada uppstår då V-BiL används i sektionens verksamhet med normal aktsamhet ansvarar V-sektionen för att betala de kostnader som uppstår. Felparkering, fortkörning eller brott mot annan trafikregel är att betrakta som oaktsamhet. Sådana kostnader ställs mot den som står under bokningen. Kontakta alltid V-BiL-ansvarig om det skett en olycka eller skada på bilen
 • Om skada uppstår då V-BiL används för privata ärenden betalas alla kostnader som uppkommer på grund av skada av hyrestagaren, oavsett om hyrestagaren är ansvarig för uppkomna skador eller ej. Kontakta alltid V-BiL-ansvarig direkt vid olyckor eller skador!

Olyckor och skador

 • Om du råkar ut för en olycka eller skadar V-BiL på något sätt skall detta, oavsett hur liten skadan än är, omedelbart anmälas till V-BiLsansvarig. Likadant om du upptäcker ett fel på V-BiL.
 • Vid en olycka skall skadeanmälan, som finns i pärmen i V-BiL, fyllas i på platsen. Tag inte på dig någon skuld för olyckan utan låt polisen avgöra ansvarsfrågan. Kör inte vidare med V-BiL utan att du får klartecken av V-BiLsansvarig. Kontaktuppgifter till V-BiLsansvarig hittar du under ”Om V-BiL”. Om V-Bilsansvarig ej är anträffbar går det bra att ringa någon styrelsemedlem, kontaktuppgifter hittar du under ”Styrelsen”

Återlämning

 • Körjournalen skall alltid fyllas i då V-BiL använts, den hittar du i pärmen i passagerarsätet.
 • V-BiL ska alltid återlämnas i städat skick. Om bilen ej är i städat skick kommer en straffavgift tilläggas på fakturan á 50 kronor.
 • Om V-BiL återlämnas efter bokad tid, debiteras du 250 kr.

Tolkning

 • V-BiLsansvarig sköter den löpande verksamheten och bestämmer hur V-BiL ska användas. Om du är missnöjd med V-BiLsansvariges beslut kan detta överklagas till V-styret. I särskilda fall har V-BiLsansvarig rätt att neka en förare att använda V-BiL om denna person anses vara olämplig.