Väg- och Vattenbyggnad

Väg- och vattenbyggnadsprogrammet

År 1

Teknisk geologi
 
Endimensionell analys
 
Ingenjörsfärdigheter med CAD
 
Termodynamik med tillämpningar

Byggnadsmaterial

Linjär algebra

Husbyggnads- och installationsteknik

Mekanik

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2

Flerdimensionell analys
 
Industriell ekonomi, allmän kurs
 
Miljövetenskap med miljökemisk profil
 
Byggnadsmekanik

Beräkningsprogrammering

Byggprocessen

Konstruktionsteknik

Vatten

VA-teknik

 

 

 

 

 

 

 

 

År 3

Geodetisk mätningsteknik
 
Geoteknik
 
Vägbyggnad
 
Matematisk statistik, allmän kurs
 
Trafikteknik
 
Valbara kurser (4 st väljs)
 

Konstruktionsteknik – byggsystem

Projektledning

Samhällsekonomi

Teknisk modellering: Bärverksanalys

Bergmekanik och bergbyggnad

Byggmaterialvetenskap

Hållbart stadsbyggande

Ljud i byggnad och samhälle

 

År 4 - 5

Utlandsstudier
 
Valfria kurser
 
Examensarbete
 
Valbara specialiseringar

Anläggninsteknik

Byggproduktion och förvaltning

Husbyggnadsteknik

Konstruktion

Väg- och trafikteknik

Vattenresurshantering

 

 

 

 

 

 

 

År 1

Teknisk geologi
 
Endimensionell analys
 
Ingenjörsfärdigheter med CAD
 
Termodynamik med tillämpningar

Byggnadsmaterial

Linjär algebra

Husbyggnads- och installationsteknik

Mekanik

År 2

Flerdimensionell analys
 
Industriell ekonomi, allmän kurs
 
Miljövetenskap med miljökemisk profil
 
Byggnadsmekanik

Beräkningsprogrammering

Byggprocessen

Konstruktionsteknik

Vatten

VA-teknik

År 3

Geodetisk mätningsteknik
 
Geoteknik
 
Vägbyggnad
 
Matematisk statistik, allmän kurs
 
Trafikteknik
 
Valbara kurser (4 st väljs)
 

Konstruktionsteknik – byggsystem

Projektledning

Samhällsekonomi

Teknisk modellering: Bärverksanalys

Bergmekanik och bergbyggnad

Byggmaterialvetenskap

Hållbart stadsbyggande

Ljud i byggnad och samhälle

År 4 - 5

Utlandsstudier
 
Valfria kurser
 
Examensarbete
 
Valbara specialiseringar

Anläggninsteknik

Byggproduktion och förvaltning

Husbyggnadsteknik

Konstruktion

Väg- och trafikteknik

Vattenresurshantering