V-arité

V-arité

V-arité är ett underhållningsutskott vars uppgift är att sprida glädje och god stämning inom V-sektionen. Vi gör detta genom spex och eller andra framföranden, styr och leder sittningar samt organiserar V-sektionens deltagande i Sångarstriden.

V-arité är ett nytt utskott från 2016, har dock funnits tidigare, som består av spexmästare, spexare, sångarstridsansvarig och sångcentaurer (som leder tillställningar).

Ett gäng karaktärer med blandade egenskaper och förmågor. Allt från musikaliska genier och tondöva till teaterapor och folk som bara vill ha kul. För det är det V-arité handlar om, har vi kul, har andra kul!

Påsen i ditt thé!

Kontaktperson

Jacob Estlund
Spexmästare
varite@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Jacob EstlundSpexmästare
Felix SahlinSpexare
Henrik RuuthSpexare
Sigrid SkarsgårdSpexare
Andrijana ArdalicSpexare
Hanna SandströmSpexare
Maxine PerssonSpexare
Gunnar ÖsterlundSångarstridsansvarig
Jakob KullmannSångcanteur
Ludwig WinbergSångcanteur