Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet består av tre studieråd, ett för varje program, likabehandlingsombud, världsmästare samt studerandeskyddsombud. Utbildningsutskottet gör sitt främsta för att förbättra din utbildning och studiemiljö. Utbildningsutskottets uppgifter är att sköta studiebevakning samt hålla i studierelaterade event så som studiekvällar och workshops. Vi jobbar också med likabehandling och utbytesstudier. Om du har några frågor eller idéer gällande din utbildning så är det bara att kontakta oss.
Kontaktperson

Märta Larsson
Utbildningsminister
utbildning@vsek.se

Nuvarande funktionärer

VakantStudierådsordf. V
Martin GerssonStudierådsordf. L
Erik JohanssonStudierådsordf. Bi