Styrelsen

V-Styrelsen

V-styrelsen består av tio sektionsmedlemmar som väljs in på höstterminsmötet. Alla styrelsemedlemmar har olika ansvarsområde och i princip alla ansvarar även för varsitt utskott. Styrelsen sitter under ett verksamhetsår vilket för V-sektionen innebär kalenderår.

Styrelsen bedriver tillsammans med ett hundratal funktionärer sektionens verksamhet med genom bland annat studiebevakning, sportaktiviteter, V-café och fester. Vi jobbar alltid för alla våra medlemmars bästa.

Styrelsen finns till för ER, alla studenter på programmen Väg- och vatten, Brand, Lant och Riskhantering. Vi vill alltid höra vad ni tycker och tänker om oss och sektionens verksamhet. Kanske har du och dina kompisar grymma idéer på aktiviteter vi borde genomföra eller förslag på hur sektionen skulle kunna bli ännu bättre. Vårt styrelserum ligger på nedre våningen i V-supé och du är alltid välkommen förbi och prata med oss om vad som helst. Är vi inte där hittar du mejl till var och en av oss här.

Varje tisdagslunch hålls styrelsemöten, protokoll från dessa anslås på anslagstavlan utanför V-café vid den södra ingången. Information om vad som händer på sektionen hittar du på här på hemsidan, på vår Facebook-sida, och i vårt Veckobrev som skickas ut varje måndag till medlemmarna.

Vi ses!

V-sektionens styrelse 2021 genom
Ordförande, 
Jacob Johnsson

Styrelsen 2023

Ordförande

Som Ordförande leder jag styrelsen som är sektionens högsta verkställande organ. Mer specifikt innebär detta att jag sammankallar styrelseledamöterna till styrelsemöten där diskussion förs och beslut tas, gällande den verksamhet vi vill att sektionen ska bedriva. Som ordförande är jag även sektionens ansikte utåt, vilket innebär att jag representerar sektionen i diverse olika sammanhang. Jag håller tal på gasquer och övriga tillställningar och ser till att hålla en bra relation med LTH samt Teknologkåren och de andra sektionerna. Jag sitter med i V-husets husstyrelse och evakueringsstyrgrupp där min roll är att representera studenterna i olika frågor som rör V-huset. V-sektionen är den största, och förmodligen bästa, sektionen inom TLTH och det är något jag gladeligen påpekar när tillfälle finns!

Fredrik Grönlund
ordf@vsek.se

Vice Ordförande

Som Vice Ordförande skall jag vara insatt i Ordförandes arbete och skall kunna ersätta denna då Ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i dennes arbete. Jag håller även i kontakten med våra vänsektioner LTU, Chalmers och KTH. Jag samordnar möten med programutskotten och BIIF med jämna mellanrum och är även deras kontakt till styrelsen. Utöver detta har jag några events som Kräftskivan, V-dagen och Storskiphtet att ansvara för. När någon i styrelsen har mycket att göra försöker jag vara en hjälpande hand till dem. Utöver detta har jag äran att vara med i Strategigruppen och påverka Sektionens framtid!

Love Henningsen
viceordf@vsek.se

Skattmästare

Som Skattmästare på V-sektionen har jag äran att sköta sektionens ekonomi. Det är ett löpande arbete där en stor del tiden går till att betala fakturor, fakturera och sköta bokföringen. Ett annat stort ansvar jag har är att se till att budgeten följs upp. Sektionens största inkomstkälla är sponsring från företag relaterade till vår utbildning. Pengarna vi får in från företagen försöker vi i styrelse disponera på allra bästa sätt, vi har alltid sektionens medlemmar i åtanke när vi fördelar ut våra kostnader. Förutom rollen som ekonomiansvarig är jag även, tillsammans med styrelsens ordförande, firmatecknare för sektionen. Detta innebär att jag får skriva under bindande avtal för sektionens räkning.

Richard Wigart
skattm@vsek.se

Informationschef

Informationschefens främsta uppgift är att tillsammans med Infogruppen sprida och förvalta information till sektionsmedlemmarna. Där inkluderas utskick av veckobrev, uppdatering av V-sektionens hemsida och Facebooksida. Informationschefen har även en stor roll inom PR-relaterade uppgifter som tryck av affischer, beställning av ouveraller och tygmärken. En annan intressant roll för infochefen är att fungera som protokollförare under styrelse- och sektionsmöten. Dessa protokoll sätts sedan upp på sektionens anslagstavla och hemsida för att alla medlemmar ska kunna ta del av mötena. För att jag ska kunna förbättra mina kunskaper sitter jag även med i kårens Infokollegie. Där utbyts idéer och erfarenheter mellan alla sektioner på LTH för att vi alla ska kunna stiga mot nya höjder.

Michaela Johansson
infochef@vsek.se

Sexmästare

Som Sexmästare på sektionen är det min uppgift att tillsammans med resten av sexmästeriet anordna pubar, sittningar och andra festligheter som bidrar till en bra stämning på sektionen. Vi består av 21 härliga och taggade studenter från Brand, Lant och Väg- och Vatten. Du kommer snabbt känna igen oss eftersom vi traditionsenligt bär den skotskmönstrade kilten. Vi ses under nollningen och ert framtida studentliv!

Thomas Cummings
sex@vsek.se

Cafémästare

Som cafémästare på sektionen tar jag hand om vårt studentdrivna V-café. Där kan du hitta hembakta kakor, goda lunchmackor, en otroligt mysig stämning och såklart alltid nybryggt kaffe! Till min hjälp har jag Cafémästeriet som består av 10 caféförmän, 5 nissar, 2 inköpschefer och 1 cafékassör. Alla är välkomna att ta del av vår verksamhet och det enda som krävs för att jobba är ett glatt humör! Är du sugen på att jobba är det bara att du hör av dig till mig eller någon annan i Cafémästeriet. Alla ska känna sig delaktiga och välkomna i caféet så tveka inte att höra av dig så försöker vi uppfylla just dina önskemål! Så kom förbi, ta en kaffe och häng med andra sektionsmedlemmar. Vi ses i caféet!

Sebastian Eriksson
cafe@vsek.se

Utbildningsminister

Utbildningsministern har som främsta uppgift att leda Utbildningsutskottet. Inom utbildningsutskottet finns Studieråd, Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud samt Världsmästare. Utbildningsutskottets uppgifter är att sköta studiebevakning samt hålla i studierelaterade event så som studiekvällar och föreläsningar. Utbildningsministern sitter med på möten med de andra programmens studierådsordförande på LTH, där vi diskuterar samt utbyter tips och idéer. Utbildningsutskottet gör sitt främsta för att förbättra din utbildning och studiemiljö. Om du har några frågor eller idéer gällande din utbildning så är det bara att kontakta mig

Thelma Widström
utbildning@vsek.se

Näringslivsordförande

Som näringslivsordförande är min uppgift att främja kontakten mellan sektionens studenter och näringslivet. Med hjälp av näringslivsgruppen håller jag kontakt med branschföretag och erbjuder olika samarbetsmöjligheter som gynnar både studenter och företag. Är man intresserad av att synas på V-sektionen så är det bara att kontakta mig så hittar vi en lösning som passar. Det finns många olika möjligheter, allt i från ren PR till studiebesök och lunchföredrag. Ett annat bra sätt att synas och etablera sitt varumärke på är under sektionens introduktionsveckor precis efter sommaren då ca 250 nya studenter börjar på V-sektionen. Här finns många olika möjligheter att marknadsföra sig på.

Evelina Lundgren
naringsliv@vsek.se

AktU-ordförande

Som AktU-ordförande leder jag sektionens aktivitetsutskott, som utöver mig består av en sportchef och sex aktuverade. Vår uppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter som vi tror att sektionens medlemmar kan uppskatta, för att skapa en god stämning och främja sammanhållningen på sektionen. Vi anordnar allt från vardagliga aktiviteter som volleyboll-/innebandykvällar, till större event som pubar tillsammans med sexmästeriet, diverse turneringar och utflykter etc. Tillsammans med ordförandena från de andra sektionernas aktivitetsutskott bildar vi Aktukolliget, som arbetar för att försöka öka gemenskapen mellan alla sektioner. Du är alltid varmt välkommen att vända dig till oss i AktU om du sitter och lurar på en rolig aktivitet eller har något du undrar över!

Julia Backman
aktu@vsek.se

Øverphøs

Som Øverphøs är det min uppgift tillsammans med phøset att planera och arrangera höstens nollning för alla nya studenter här på sektionen. Nollningen är till för alla och ska hjälpa de ny-intagna att träffa nya människor, knyta kontakter och ta del av sektionsandan. Detta gör vi genom att välja och sätta ihop phaddergrupper, skapa olika evenemang där alla kan hitta något för just dem och genom att göra den första månaden här i Lund något att minnas. Det viktigaste för oss är att alla studenter känner sig välkomna till LTH och att de får en bra start på sin studietid. Har du tankar eller frågor kring nollningen får du gärna höra av dig!

Sofia Lindblad
overphos@vsek.se

Brandmästare

Att vara ordförande i BIIF innebär att man även innehar posten som Brandmästare i sektionsstyrelsen. Syftet är att föra brandingenjörs-, riskhanterings- och RUB-studenternas talan på sektionsnivå, ansvara för att information från sektionsstyrelsen når ut till BIIFs medlemmar samt att arbeta för en bra sammanhållning mellan programmen.

Jakob Kullmann
ordforande@biif.se

Lantmästare

Som ordförande i L-tek har man även posten som Lantmästare i V-sektionens styrelse. Lantmästarens främsta uppgift är att representera L-programmet och att fungera som en kommunikationskanal mellan sektionsstyrelsen och L-teks styrelse. Det är en viktig del för att få lantmäteristudenternas tankar och åsikter att nå ut på sektionsnivå. Detta hjälper till att skapa en bättre och närmare sammanhållning mellan de olika programmen på sektionen. Har du några frågor eller funderingar angående L-tek eller min roll i styrelsen är du jättevälkommen att höra av dig till mig.

Lejla Shafiee
ordforande@l-tek.se