Studierådet VoV

Studierådet VoV

Studierådet ansvarar för utbildningsbevakningen på sektionsnivå där de bland annat ser till att kursutvärderingar utförs och att varje klass har representanter som är med och utvärderar sina kurser. Dessutom sitter ett antal representanter från studierådet med i institutionsstyrelser och programledning där de är med och diskuterar samt fattar beslut. Syftet med studierådet är att bevaka studenternas intressen i alla led gällande utbildningen. Har du några frågor angående utbildningen; ta gärna kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Alice Stilgård
Utbildningsminister
utbildning@vsek.se

Alfred Jonelid
Studierådsordf. VoV
srvovordf@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Alfred JonelidV18Studierådsordf. VoV
Camilla HedellV14Studieråd VoV
Angelica GrönvallV14Studieråd VoV
Hanna JärpedalV15Studieråd VoV
Matilda MagnussonV15Studieråd VoV
Maria BärringV15Studieråd VoV
Marcus JohanssonV15Studieråd VoV
Per NelsonV15Studieråd VoV
Shilan HaidarV16Studieråd VoV
Josephine GertsonV16Studieråd VoV
Julia BengtssonV16Studieråd VoV
Nikola MakaV17Studieråd VoV
Ammar MakhzoumV17Studieråd VoV
Jakob MelinV17Studieråd VoV
Karin Stålhammar V18 Studieråd VoV
Jesper Samuelsson V18 Studieråd VoV