Studierådet Lant

Studierådet Lant

Studierådet ansvarar för utbildningsbevakningen på sektionsnivå där de bland annat ser till att kursutvärderingar utförs och att varje klass har representanter som är med och utvärderar sina kurser. Dessutom sitter ett antal representanter från studierådet med i institutionsstyrelser och programledning där de är med och diskuterar samt fattar beslut. Syftet med studierådet är att bevaka studenternas intressen i alla led gällande utbildningen. Har du några frågor angående utbildningen; ta gärna kontakt med oss.

Kontaktperson

Elin Andersson

Utbildningsminister
utbildning@vsek.se

Martin Gersson

Studierådsord. L
srlordf@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Martin Gersson L19 Studierådsordf. L
Linnea Pedersen Bengtsson L21 Studieråd L
Felix Carlsson L21 Studieråd L
Edvin Ahlström L21 Studieråd L
Ida Espersson L21 Studieråd L
Eleonora Linde L21 Studieråd L
Zack Johansson L20 Studieråd L
Albin Röcklinger L20 Studieråd L
Tilda Persson L20 Studieråd L
Kayvan Souzani L20 Studieråd L
Carl Lund L20 Studieråd L
Anthony Chin L19 Studieråd L
Ardian Miftari L19 Studieråd L
Didrick Kananen L19 Studieråd L
Hanna Lundström L19 Studieråd L
Ellen Söderberg L18 Studieråd L
Emma Rosén L18 Studieråd L
Emma Westin L15 Studieråd L
Tom Laumola L18 Studieråd L
Jakob Streijffert L17 Studieråd L
Lovisa Frank L17 Studieråd L
Emmy Tarras-Wahlberg L17 Studieråd L
Disa Sundmark L17 Studieråd L