Studierådet Brand

Studierådet Brand

Studierådet ansvarar för utbildningsbevakningen på sektionsnivå där de bland annat ser till att kursutvärderingar utförs och att varje klass har representanter som är med och utvärderar sina kurser. Dessutom sitter ett antal representanter från studierådet med i institutionsstyrelser och programledning där de är med och diskuterar samt fattar beslut. Syftet med studierådet är att bevaka studenternas intressen i alla led gällande utbildningen. Har du några frågor angående utbildningen; ta gärna kontakt med oss.

Kontaktperson

Elin Andersson
Utbildningsminister
utbildning@vsek.se

Josef Utterfors
Studierådsord. Bi
studieradsordforande@biif.se

Nuvarande funktionärer

Josef Utterfors Bi19 Studierådsordf. Bi
Hannah Quinn Bi21 Studieråd Bi
Samantha Karim Bi21 Studieråd Bi
Ebba Thor Bi20 Studieråd Bi
Daniel Rikse Bi20 Studieråd Bi
Erik Johansson Bi19 Studieråd Bi
Erik Johansson Bi18  Studieråd Bi
Anna Ström Bi18  Studieråd Bi
Maja Wilhelmsson Bi17 Studieråd Bi
Oscar Mårtensson Bi17 Studieråd Bi
Norea Cardell Rh19 Studieråd Bi