Studierådet Brand

Studierådet Brand

Studierådet ansvarar för utbildningsbevakningen på sektionsnivå där de bland annat ser till att kursutvärderingar utförs och att varje klass har representanter som är med och utvärderar sina kurser. Dessutom sitter ett antal representanter från studierådet med i institutionsstyrelser och programledning där de är med och diskuterar samt fattar beslut. Syftet med studierådet är att bevaka studenternas intressen i alla led gällande utbildningen. Har du några frågor angående utbildningen; ta gärna kontakt med oss.

Kontaktperson

Alice Stilgård
Utbildningsminister
utbildning@vsek.se

Gustaf Zetterberg
Studierådsordf. Bi
studieradsordforande@biif.se

Nuvarande funktionärer

Gustaf Zetterberg Bi16 Studierådsordf. Bi
Emma Andersson Rh18 Studieråd Bi
Kim Genberg Rh18 Studieråd Bi
Jenny Martinsson Rh18 Studieråd Bi
Amanda Lindekrants Bi16 Studieråd Bi
Oscar Mårtensson Bi17 Studieråd Bi
Maja Wilhelmsson Bi17 Studieråd Bi
Anders Olsson Rh17 Studieråd Bi
Joel Langborger Rh17  Studieråd Bi
Anna Ström Bi18  Studieråd Bi
Ellen Rubinstein Bi18  Studieråd Bi