Studierådet Brand

Studierådet Brand

Studierådet ansvarar för utbildningsbevakningen på sektionsnivå där de bland annat ser till att kursutvärderingar utförs och att varje klass har representanter som är med och utvärderar sina kurser. Dessutom sitter ett antal representanter från studierådet med i institutionsstyrelser och programledning där de är med och diskuterar samt fattar beslut. Syftet med studierådet är att bevaka studenternas intressen i alla led gällande utbildningen. Har du några frågor angående utbildningen; ta gärna kontakt med oss.

Kontaktperson

Märta Larsson
Utbildningsminister
utbildning@vsek.se

Erik Johansson
Studierådsord. Bi
studieradsordforande@biif.se

Nuvarande funktionärer

Erik Johansson Bi19 Studierådsordf. Bi
Ebba Thor Bi19 Studieråd Bi
Daniel Rikse Bi20 Studieråd Bi
Alexander Dreveros Bi19 Studieråd Bi
Josef Utterfors Bi19 Studieråd Bi
Linnea Edlund Bi19 Studieråd Bi
Anna Ström Bi18  Studieråd Bi
Ellen Rubinstein Bi18  Studieråd Bi
Oscar Mårtensson Bi17 Studieråd Bi
Maja Wilhelmsson Bi17 Studieråd Bi
Amanda Lindekrants Bi16 Studieråd Bi
Gustaf Zetterberg Bi16 Studieråd Bi
Norea Cardell Rh19 Studieråd Bi
Emma Andersson Rh18 Studieråd Bi
Kim Genberg Rh18 Studieråd Bi
Jenny Martinsson Rh18 Studieråd Bi
Anders Olsson Rh17 Studieråd Bi
Joel Langborger Rh17  Studieråd Bi