Övrigt utbildningsutskott

Utbildningsutskottets övriga poster

I utbildningsutskottet ingår förutom studierådet även Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud och Världsmästare. Likabehandlingsombudet och studerandeskyddsombudet arbetar för att skolmiljön skall vara på topp. Likabehandlingsombudet arbetar för att öka jämställdheten och likabehandlingen på sektionen medan studerandeskyddsombudet jobbar mer med den fysiska skolmiljön. Världsmästarnas uppgift är att hjälpa utbytesstudenter, både inresande och utresande. Har du någon fråga eller något du vill ta upp; tveka inte att ta kontakt

Likabehandlingsombud

Nikola Maka (V17), Hanna Dävehed (Bi16) & Elin Willysson (L17)
likabehandling@vsek.se

Världsmästare

Ammar Makhzoum (V17), Sebastian Roos (L16) & Annika Karlsen (Bi17)
varldsmastare@vsek.se

Skyddsombud

Hanna Dävehed (Bi16)
studskyddsombud@vsek.se