Övrigt utbildningsutskott

Utbildningsutskottets övriga poster

I utbildningsutskottet ingår förutom studierådet även Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud och Världsmästare. Likabehandlingsombudet och studerandeskyddsombudet arbetar för att skolmiljön skall vara på topp. Likabehandlingsombudet arbetar för att öka jämställdheten och likabehandlingen på sektionen medan studerandeskyddsombudet jobbar mer med den fysiska skolmiljön. Världsmästarnas uppgift är att hjälpa utbytesstudenter, både inresande och utresande. Har du någon fråga eller något du vill ta upp; tveka inte att ta kontakt

Likabehandlingsombud

Malin WiiK
Likabehandlingsombud VoV
Märta Larsson
Likabehandlingsombud L
Emil Renström
Likabehandlingsombud Bi
likabehandling@vsek.se

Världsmästare

Joel Lettevall
Världsmästare VoV
Vakant
Världsmästare L
Linnea Edlund
Världsmästare Bi
varldsmastere@vsek.se

Skyddsombud

Emil Renström
Skyddsombud
Vakant
Studerandeskyddsombud
studskyddsombud@vsek.se