Övrigt utbildningsutskott

Utbildningsutskottets övriga poster

I utbildningsutskottet ingår förutom studierådet även Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud och Världsmästare. Likabehandlingsombudet och studerandeskyddsombudet arbetar för att skolmiljön skall vara på topp. Likabehandlingsombudet arbetar för att öka jämställdheten och likabehandlingen på sektionen medan studerandeskyddsombudet jobbar mer med den fysiska skolmiljön. Världsmästarnas uppgift är att hjälpa utbytesstudenter, både inresande och utresande. Har du någon fråga eller något du vill ta upp; tveka inte att ta kontakt

Likabehandlingsombud

Elin Hammarfors
Likabehandlingsombud VoV
Y Nhi Pham
Likabehandlingsombud L
Sanna Jörgensen
Likabehandlingsombud Bi
likabehandling@vsek.se

Världsmästare

Vakant
Världsmästare VoV
Vakant
Världsmästare L
Vakant
Världsmästare Bi
varldsmastere@vsek.se

Skyddsombud

Vakant
Skyddsombud
Emil Renström
Studerandeskyddsombud
studskyddsombud@vsek.se