Övrigt utbildningsutskott

Utbildningsutskottets övriga poster

I utbildningsutskottet ingår förutom studierådet även Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud och Världsmästare. Likabehandlingsombudet och studerandeskyddsombudet arbetar för att skolmiljön skall vara på topp. Likabehandlingsombudet arbetar för att öka jämställdheten och likabehandlingen på sektionen medan studerandeskyddsombudet jobbar mer med den fysiska skolmiljön. Världsmästarnas uppgift är att hjälpa utbytesstudenter, både inresande och utresande. Har du någon fråga eller något du vill ta upp; tveka inte att ta kontakt

Likabehandlingsombud

Ida Tisell
Wilma Norlin
Jacob Bouveng Sellin
likabehandling@vsek.se

Världsmästare
Johnny Nhat Lam
Fredrica Samuelsson
Alex Åkesson
varldsmastare@vsek.se
Skyddsombud

Hanna Dävehed 
Jacob Bouveng Sellin
studskyddsombud@vsek.se