Övriga utskott

Övriga utskott

För att V-sektionen ska fungera så behövs många olika funktionärer på en rad olika poster. Alla är precis lika viktiga! Nedan finns en kort beskrivning av övriga utskott och poster, för mer information kontakta styrelsen.

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen finns till för att hjälpa styrelsen med det visionära arbetet, och jobba för att det hela tiden ska finnas ett långsiktigt perspektiv i sektionens beslut.

Kontaktperson

Thomas Forsberg
Ordförande
ordf@vsek.se

Funktionärer
Jakob KullmannStrategigeneral
Susanna SjöstrandTaktiker
Jonas LarssonTaktiker
Gustaf OlaussonTaktiker
Isabelle AnderssonTaktiker

Hustomteriet

Hustomteriet består av en hustomte och ett antal tomtenissar. Deras uppgift är att se till att V-sektionen lokaler alltid är i topptrim! När en hylla behöver skruvas upp eller ett bord lagas är det hustomteriet som rycker in med verktygslådan i hösta hugg.

Kontaktperson

Thomas Forsberg
Ordförande
ordf@vsek.se

Funktionärer
Rikard AhoHustomte
Jakob KullmannTomtenisse
Gustaf OlaussonTomtenisse
Ludvig KarmehedTomtenisse
Maxine PerssonTomtenisse
Lova Bildstein-HagbergTomtenisse
Gabriel BringTomtenisse

Talman

Talmannen är mötesordförande på sektionens alla möten och är nu ledd av Susanna Sjöstrand.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att se över V-sektionens verksamhet och ekonomi, och kontrollera så att allting går rätt till när det gäller pengahantering och bokföring. De personer som har hand om detta ärofyllda uppdrag är Filip Bodin.

Valberedningen

Valberedingens jobb är att föreslå lämpliga kandidater till alla funktionärsposter inför höstterminsmötet. De hjälper också styrelsen med fyllnadsval då poster blir vakanta.

Kontaktperson

Gustaf Olausson
Valberedningsordförande
valberedning@vsek.se

Funktionärer
Gustaf OlaussonValberedningsordförande
Tomas JönebrattValberedare
Sofia RågmarkValberedare
Ludvig KarmehedValberedare
Gabriel BringValberedare
Lova Bildstein-HagbergValberedare
Benny LaiValberedare

Huvudphaddrar och peppare

Hufvudphaddrarna är de som ansvarar för phaddergrupperna. Ansvariga för Hufvudphaddrarna är Phøset. Huvudphaddrar utses efter behov under vårterminen av Phøset i samråd med en oberoende part, förslagsvis valberedningen eller representant från kåren.

Pepparna är 0­3 personer valda av årets Phøs iform av intervjuer med stöd från valberedningen. Det är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. Pepparnas huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med diverse saker och se till att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför nollningsrelaterade event

Her Tech Future

Sektions ansvariga för HerTechFuture ansvarar för kontakten mellan sektionen och det centrala LTH-­projektet HerTechFuture. De hjälper även till inför och under projektet. De som nuvarande är ansvariga är Lovisa Gustafsson och Sara Lofthammar

VoV-event

VoV­-events uppgift är att ge Väg och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats genom skapandet av events. VoV-­mästaren ansvarar för VoV­events verksamhet.
Kontaktperson

Thomas Forsberg
Ordförande
ordf@vsek.se

Funktionärer
Gunnar ÖsterlundVoV-mästare
Ludvig KarmehedVoV-are
Tomas JönebrattVoV-are
Sanna Källman GleisnerVoV-are
Emelie BertilssonVoV-are
Anna HagbergVoV-are

L-tek

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom skapandet av events.

Kontaktperson

Thomas Forsberg
Ordförande
ordf@vsek.se

Funktionärer
Disa SundmarkLantmästare
Albin PålssonLantis
Agnes DolffLantis
Lovisa FrankLantis
Jakob StreijffertLantis
Benny LaiLantis

Övriga funktionärer

V-BiLsansvariga

Alexander Nordlöf
vbil@vsek.se

Fanbärare

Vakant