Om V-sektionen

Om V-sektionen

V-Sektionen grundades år 1964 som fjärde sektion vid Lunds tekniska högskola. Vi är en ideell förening som finns till för medlemmarna vid fyra av LTHs program: Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri, Brandingenjör samt Riskhantering.

Varje år antas ca 100 studenter till Väg- och Vattenbyggnad, ca 60 studenter till Lantmäteriprogrammet och ca 60 studenter till Brandingenjör. Det gör oss till LTHs största sektion, något vi är väldigt stolta över!

V-sektionens ändamål är att jobba för att alla medlemmar ska få en så bra studietid som möjligt. Sektionen ska skapa gemenskap och ta tillvara på medlemmarnas gemensamma intressen. Det gör vi genom våra utskott på sektionen som bedriver studiebevakning, håller i fester och pubar, anordnar sportaktiviteter, har god kontakt med näringslivet, driver ett café och mycket annat.

Varje höst väljs en ny styrelse och andra funktionärer. Alla sektionens medlemmar är välkomna att engagera sig. Allt engagemang är ideellt och framförallt väldigt väldigt roligt!

V-Sektionen genom ordförande,

Jacob Johnsson

Våra utskott

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet har som uppgift att skapa gemenskap och sammanhållning inom sektionen. Vi vill göra det enkelt för sektionens medlemmar att mötas, umgås och knyta nya kontakter utanför skolan.

Cafémästeriet

Cafémästeriet vill att alla sektionsmedlemmar ska vara glada och därför driver vi V-Café. Är magen glad är människan glad, välkomna!

Informationsgruppen

Informationsgruppen ansvarar för att sektionens medlemmar får information om vad som händer i sektionen och underhåll av hemsidan. Infogruppen ansvarar även för försäljning av sektionens varor.

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under hela studenternas studietid på V-sektionen.

Phøset

Phøsets uppgift är att planera nollningen med alla dess aktiviteter och festligheter. Nollningen är en härlig introduktion till studietiden på V-sektionen och pågår under de fyra första veckorna på höstterminen.

Sexmästeriet

Sexmästeriets roll är att skapa en god gemenskap inom V-sektionen genom fester och andra sociala aktiviteter. Vi tycker om alla typer av festliga evenemang.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet jobbar för att allt kring studierna ska vara så bra som möjligt. Vi jobbar med likabehandling, studiemiljö, utytesstudier, kursutvärderingar mm. Vi anordnar studiekvällar, workshops och andra studierelaterade event.

Källarmästeriet

Källarmästeriet planerar, ansvarar och håller i evenemang under finare tillställningar. Källarmästeriet består av en Källarmästare och 5 st matfantaster

V-Arité

V-arité är ett underhållningsutskott vars uppgift är att sprida glädje och god stämning inom V-sektionen. Vi gör detta genom spex och eller andra framföranden, styr och leder sittningar m.m

VoV-event

VoV­-events uppgift är att ge Väg och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats genom skapandet av events. VoV-­mästaren ansvarar för VoV­events verksamhet.

L-tek

L-tek är ett eventutskott vid sektionen och har som uppgift att hålla i programspecifika event i syfte att främja Lantmäteristudenternas gemenskap och sammanhållning.

Övriga utskott

V-sektionen har många mindre utskott som är precis lika viktiga! Alla utskotten får V-sektionen att rulla på väg och flyta på vatten.

Denna ÄR DOLD

Hustomteriet

Hustomteriets uppgift är att se till att V-sektionen lokaler alltid är i topptrim! När en hylla behöver skruvas upp eller ett bord lagas är det hustomteriet som rycker in med verktygslådan i hösta hugg.