Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under hela studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumnnätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktperson

August Liljenberg
Näringslivsordförande
naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

August Liljenberg Näringslivsordförande
Karina Zandi Näringslivsansvarig VoV
Gustav Sällberg Näringslivsansvarig L
Hilda Steen Näringslivskontakt
Victoria Heisterkamp Näringslivskontakt
Lucas Dingle Näringslivskontakt
Emil Sneckenborg Näringslivskontakt
Daniel Carlson Bjernald Alumniansvarig
Vakant Alumniansvarig
Vakant Alumniansvarig
Vakant Mentorskapssamordnare L
Vakant Mentorskapssamordnare L
Anders Hägge Mentorskapssamordnare VoV
Hanna Olsson Mentorskapssamordnare Vov