Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under hela studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumnnätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktperson

August Liljenberg
Näringslivsordförande
naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

August Liljenberg

Näringslivsordförande

Karina Zandi

Näringslivsansvarig VoV

Gustav Sällberg

Näringslivsansvarig L

Hilda Steen
Näringslivskontakt
Victoria Heisterkamp
Näringslivskontakt
Lucas Dingle
Näringslivskontakt
Emil Sneckenborg
Näringslivskontakt
Daniel Carlson Bjernald
Alumniansvarig
Hobbe Rydgård
Alumniansvarig
Axel Persson
Alumniansvarig
Vakant
Mentorskapssamordnare L
Vakant
Mentorskapssamordnare L
Vakant
Mentorskapssamordnare VoV
Vakant
Mentorskapssamordnare Vov