Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under hela studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumnnätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktperson

Ebba Gipperth
Näringslivsansvarig
naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Ebba GipperthNärlingslivsansvarig
Thomas ForsbergNäringslivsansvarig VoV
Elin LiljaNäringslivskontakt
Hilda StenssonNäringslivskontakt
Matilda HolmbergNäringslivskontakt
Kristin TibergNäringslivskontakt
Douglas SantessonNäringslivskontakt
Martin Heinegård
Näringslivskontakt
Arvid WidénAlumniansvarig
Ludvig JanssonAlumniansvarig
Dante ZiaAlumniansvarig
Donna TieuMentorskapssamordnare
Klara SkalareMentorskapssamordnare