Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under hela studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumnnätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktperson

Evelina Lundgren
Näringslivsordförande
naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Evelina Lundgren
Näringslivsordförande
Lucas Brown
Näringslivsansvarig VoV
Albin Johansson
Näringslivsansvarig L
Rebecca Chudi
Näringslivskontakt
Hanna Wantzin
Näringslivskontakt
Isak Wahren
Näringslivskontakt
Elin Hammarfors
Näringslivskontakt
Erik Jepson
Näringslivskontakt
Anna Blackert
Näringslivskontakt
Carl Uddgren
Alumniansvarig
Johanna Sjöstrand
Alumniansvarig
Vakant
Alumniansvarig
Vakant
Mentorskapssamordnare L
Vakant
Mentorskapssamordnare L
Anton Liljefors
Mentorskapssamordnare VoV
Vakant
Mentorskapssamordnare Vov