Lunda-ordlista

Ordlista för Lundensare

Med tiden har språk utvecklats med nya komplicerade ord. Det ska nämnas att staden Lund har Sveriges äldsta akademiska traditioner. Redan på medeltiden har det funnits lärosäten i Lund vilket inneburit att en del ord, som med de olika språken, vuxit fram genom åren. Här har vi samlat ihop viktiga ord för att ni ska kunna ta er fram i Lund och inte se ut som en förvirrad höna när dessa orden kommer fram i några diskussioner.

Akademisk kvart

En senareläggning av alla tider infördes på den tiden då studenter i regel inte hade egna fickur. Istället förlitade man sig på kyrkklockors slag varje hel timme. I Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet och när de då hörde att dess klocka slog exempelvis åtta slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen. Efter klockan 18 gäller dubbelkvart. Klockan 18 betyder alltså 18.30 osv. Skulle det stå 18.. betyder det att aktiviteten börjar exakt (18.00). OBS! Tentor börjar alltid prick. Krångligt och besvärligt...

ARKAD

Årlig arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren

Bättre

Se Förr

CSN

De som är ansvariga för att du i slutet av varje månad är tvungen att gå på nudeldiet

Förr

Se Bättre

Gasque

a) En sittning
b) En lokal i kårhuset där man kan ha tenta eller sittning.

Kaffe

Det svarta guldet och din väg till examen

Kortbetalning

Swish is The way I wanna pay

Lophtet

LTH:s äldsta byggnad som numera används som festlokal

Lundagård

Park i centrala Lund bredvid domkyrkan där bl.a. Nollelördagen äger rum.

Nation

Organisationer som anordnar pubar, bruncher m.m. samt står för en del studentbostäder.

Nolla

En förstaårsstudent som inte genomgått nollning och deltagit i slutcermonin på Nollegasquen.

Novisch

Förstaårsstudent i Lund, du med andra ord.

Novischförtur

Förtur för förstaårsstudenter på vissa av AFBs bostäder.

Teknologmössa

En mössa som teknologer bär vid högtidliga tillfällen, t.ex. nollegasque. Mössan som är vit på sommaren och marinblå på vintern har en tofs där spagater är fästa. Spagaternas färg visar vilket program studenten läser och antalet indikerar årskurs. Mössan får absolut inte användas förrän den är indrucken.

Tenta

Se Ångest

Phadder

En person som svarar på alla dina frågor som rör Lund, LTH och V-sektionen

Phøset

Gruppen som anordnar nollningen

Rama

Skjutsa någon på sin cykel

Sektion

Det finns totalt 11 sektioner på LTH. Dessa kan bestå av ett eller flera program och bedrivs helt av studenterna för studenterna. Du är medlem i V-sektionen (kan vara bra att komma ihåg)

Sittning

Middag i studentsammanhang. Ibland med tema och ibland med finare klädsel

Sjön Sjøn

Sänka mellan Mattehuset och E-huset som är fylld med något som vissa påstår en gång var vatten, men som de flesta påstår alltid har varit någon slags avgrundsvätska. I sjön Sjøn ligger ön Øn.

Skånska

Underbar dialekt som du av praktiska skäl bör lära dig

Spex

Kortare scenframträdande

Studiecentrum

Samlingsplats för alla teknologer på LTH-området. Här finns bokhandel, studieplatser, datorer, skrivare och lunchrestaurang/café

SVL, Studievägledningen

Till SVL kan du vända dig om du får problem med studierna, behöver vägledning eller om du vill läsa någon annan kurs på sidan t.ex. dynamisk dragspelsmekanik.

Tegeltorget

Området utanför V-huset med plats för grill och häng. Före detta "Hagen"

TLTH

Teknologkåren vid LTH

Utskott

Olika verkställande delar på sektionen. Några exempel; Sexmästeriet håller på med festarrangemang, Informationsutskottet sköter bland annat hemsidan och allmän information och Cafémästeriet sköter cafét.

V-Café

Sektionens egna café, där en femkrona lätt förvandlas till en kopp kaffe.

Ångest

Se Tenta

Ön Øn:

Ö i sjön Sjøn där det bl.a. finns en fin kiosk som man kan göra ännu finare genom att måla den blå.