Lantmäteri

Lantmäteriprogrammet

År 1

Endimensionell analys
 
Grundläggande juridik med fastighetsrätt

Linjär algebra

Infrastrukturteknik

Hållbart byggande

 

 

 

 

 

År 2

Flerdimensionell analys

Programmering och databaser
 
Matematisk statistik, allmän kurs

Samhällsmätning

Fastighetsteknik och fysisk planering

Geografisk informationsteknik

 

 

År 3

National- och företagsekonomi
 
Fastighetsvärdering

Fastighetsbildning

Valbara kurser

Miljörätt

Programmeringsteknik - fördjupningskurs

Byggprocessen och projektledning

Geodesi

Hållbart stadsbyggande

År 4 - 5

Utlandsstudier
 
Valfria kurser
 
Examensarbete
 
Valbara specialiseringar
 
Fastighetsekonomi

Fastighetsrätt

Geografisk informationsteknik