Lantmäteri

Lantmäteriprogrammet

År 1

Endimensionell analys
 
Grundläggande juridik med fastighetsrätt
 

Linjär algebra

Infrastrukturteknik

Hållbart byggande

År 2

Flerdimensionell analys

 

Programmering och databaser
 
Matematisk statistik, allmän kurs

 

Samhällsmätning

Fastighetsteknik och fysisk planering

Geografisk informationsteknik

År 3

National- och företagsekonomi

 
Fastighetsvärdering

Fastighetsbildning

Valbara kurser

Miljörätt

Programmeringsteknik – fördjupningskurs

Byggprocessen och projektledning

Geodesi

Hållbart stadsbyggande

År 4 - 5

Utlandsstudier
 
Valfria kurser
 
Examensarbete
 
Valbara specialiseringar
 
Fastighetsekonomi

 

Fastighetsrätt

Geografisk informationsteknik