L-tek

L-tek

L-tek står för Lantmäteriteknologernas intresseförening och är en ideell förening där alla studenter på Lantmäteriprogrammet vid LTH är medlemmar. Vi jobbar aktivt för att NI, våra medlemmar, ska ha det så bra som möjligt - både när det gäller studier och sociala aktiviteter.  Vårt mål är att vidhålla god kamratskap på programmet samt ha en bra kontakt ut till arbetslivet. Vi ser till att programmet formas i en positiv riktning för oss L-studenter.

L-tek drivs av en styrelse som består av 8 engagerade medlemmar som alla är studenter vid Lantmäteriprogrammet. Styrelsen arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Vi sysslar bland annat med kontakt med näringslivet, jämlikhetsbehandling, studiebevakning, arrangemang av fester och många andra roliga evenemang. Utöver dessa finns en del övriga funktionärer så som sångcanteur, hemsidesansvarig och mentorssamordnare m.m.

Lantmäteriprogrammet är en del av V-sektionen och L-tek samarbetar därför nära med sektionens styrelse, utskott och funktionärer. Lantmäteristudenterna brukar således även knyta goda relationer med studenter vid sektionens andra program.

L-tek har förutom fortlöpande uppgifter under året stor del av nollningen för lantmäteristudenterna där vi syns mycket första veckan och bland annat bjuder på lunch, leker lekar och är med på sittningar. Vi har även samarbete med motsvarande lantmäteriutbildningar i de nordiska länderna där vi varje år träffas och utbyter idéer och visioner.

Besök gärna vår egen hemsida för mer information om vad vi i L-tek gör och mer information om Lantmäteriprogrammet!

www.l-tek.se

Kontaktperson

Bella Ahlfors
Ordförande
ordforande@l-tek.se

Styrelsen i L-tek 2017

Bella AhlforsOrdförande
Hilda StenssonSekreterare
Matilda LissSkattmästare
Lejla ShafieeSexmästare
Erik WogenNäringslivsansvarig
Siri LidmarkStudierådsordförande
Matilda AnderssonHögskolekontakt
Sebastian RoosPR-chef
Kontaktperson

Bella Ahlfors
Ordförande
ordforande@l-tek.se