L-tek

L-tek

L-tek är ett eventutskott vid sektionen och har som uppgift att hålla i programspecifika event i syfte att främja Lantmäteristudenternas gemenskap och sammanhållning. Genom att anordna dessa tillställningar ger vi studenterna på L en naturlig mötesplats.
 
Utskottet består av en Lantmästare som tillsammans med 3-5 Lantisar varje år anordnar minst två event riktade till L-studenterna. Under läsvecka noll är det L-teks uppgift att ta hand om de nya lantmäteristudenterna och välkomna dem till V-sektionen och studentlivet.
 
Vart femte år väljs dessutom en Balmästare in till utskottet. Dennes uppgift är att anordna en jubileumsbal för både studenter och alumner från Lantmäteriprogrammet. Vi har även samarbete med motsvarande Lantmäteriutbildningar i de nordiska länderna där vi varje år träffas på ”nordiskt möte” och utbyter idéer och visioner. 
Kontaktperson

Jesper Snoeck
Lantmästare
ltek@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Jesper Snoeck Lantmästare
Elin Svahn Lantis
Moa Fridh Lantis
Linnea Karlsson Lantis
Moa Magnusson Lantis
Matilda Andrell Lantis

L-tek står för Lantmäteriteknologernas intresseförening och är en ideell förening där alla studenter på Lantmäteriprogrammet vid LTH är medlemmar. Vi jobbar aktivt för att NI, våra medlemmar, ska ha det så bra som möjligt – både när det gäller studier och sociala aktiviteter.  Vårt mål är att vidhålla god kamratskap på programmet samt ha en bra kontakt ut till arbetslivet. Vi ser till att programmet formas i en positiv riktning för oss L-studenter.

L-tek drivs av en styrelse som består av 8 engagerade medlemmar som alla är studenter vid Lantmäteriprogrammet. Styrelsen arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Vi sysslar bland annat med kontakt med näringslivet, jämlikhetsbehandling, studiebevakning, arrangemang av fester och många andra roliga evenemang. Utöver dessa finns en del övriga funktionärer så som sångcanteur, hemsidesansvarig och mentorssamordnare m.m.

Lantmäteriprogrammet är en del av V-sektionen och L-tek samarbetar därför nära med sektionens styrelse, utskott och funktionärer. Lantmäteristudenterna brukar således även knyta goda relationer med studenter vid sektionens andra program.

L-tek har förutom fortlöpande uppgifter under året stor del av nollningen för lantmäteristudenterna där vi syns mycket första veckan och bland annat bjuder på lunch, leker lekar och är med på sittningar. Vi har även samarbete med motsvarande lantmäteriutbildningar i de nordiska länderna där vi varje år träffas och utbyter idéer och visioner.

Besök gärna vår egen hemsida för mer information om vad vi i L-tek gör och mer information om Lantmäteriprogrammet!

www.l-tek.se