Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Har du några frågor om sektionen eller om vår verksamhet tveka inte på att höra av dig till vstyret@vsek.se 
Vill du komma i kontakt med någon specifik person i styrelsen så kan du kontakta oss på respektive mailadresser: 

Ordförande

Ellen Thunstedt
ordf@vsek.se

Vice Ordförande

Sandra Nimmermark
viceordf@vsek.se

Skattmästare

Adam Larsson
skattm@vsek.se

Informationschef

Sofia Johannesson
infochef@vsek.se

Sexmästare

Nestor Bacos
sex@vsek.se

Cafémästare

Cassandra Doggett
cafe@vsek.se

Utbildningsminister

Alfred Jonelid
utbildning@vsek.se

Näringslivsansvarig

Daniel Carlson Bjernald
naringsliv@vsek.se

AktU-ordförande

Anton Renmark
aktu@vsek.se

Øverphøs

Natasha Majbrink
overphos@vsek.se

Likabehandlingsombud

Vi är likabehandlingsombuden på V-sektionen. Som likabehandlingsombud har vi tystnadsplikt och vi finns här för att lyssna på allt du har att säga, oavsett om det handlar om något du själv upplevt eller om du sett eller hört något från någon annan. Vi jobbar för jämställdhet, välmående och mot diskriminering. Ingen händelse eller känsla är för stor eller för liten!
Vi har ett samarbete med de andra likabehandlingsombuden på LTH. Som ombud kan vi hjälpa till vid kontakt med kuratorer eller annan stödverksamhet. Utöver detta håller vi i phadderutbildningar, evenemang och närvarar vid större evenemang såsom höstens nollning.

Vi finns här för dig!

Malin Wiik, Märta Larsson & Emil Renström
likabehandling@vsek.se

Övriga utskott

Cafékassör
Webmaster

Erik Arnebrant
webmaster@vsek.se

Art Director

Lina Holmqvist & Niklas Thuresson
artdir@vsek.se

Sexkassör

Ella Erlingson
sexkassor@vsek.se

V-BiL-ansvarig

Henry Sandell & Olof Skyllberg
vbil@vsek.se

V-Arité (Spexmästare)

Hanna Sandström
varite@vsek.se

Källarmästare
Valberedning

Joel Bremberg
valberedning@vsek.se

Alumniansvarig

Utbildningsutskottet

Utbildningsminister

Alfred Jonelid
utbildning@vsek.se

Studierådsordf. VoV

Karin Stålhammar
srvovordf@vsek.se

Studierådsordf. L

Anthony Chin
srlordf@vsek.se

Studierådsordf. Bi

Alexander Dreveros
studieradsordorande@biif.se

Likabehandlingsombud

Malin Wiik, Märta Larsson & Emil Renström
likabehandling@vsek.se

Världsmästare

Joel Lettevall & Linnea Edlund 
varldsmastare@vsek.se

Skyddsombud

Hanna Dävehed & Jacob Bouveng Sellin
studskyddsombud@vsek.se