Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Har du några frågor om sektionen eller om vår verksamhet tveka inte på att höra av dig till vstyret@vsek.se 
Vill du komma i kontakt med någon specifik person i styrelsen så kan du kontakta oss på respektive mailadresser: 

Ordförande

Jacob Johnsson
ordf@vsek.se

Vice Ordförande
Skattmästare

Jonathan Lindoff

skattm@vsek.se

Informationschef

Hanna Gardshol

infochef@vsek.se

Sexmästare

Clara Tham

sex@vsek.se

Cafémästare
Utbildningsminister

Elin Andersson

utbildning@vsek.se

Näringslivsansvarig

Markus Christensson

naringsliv@vsek.se

AktU-ordförande

Albin Johansson

aktu@vsek.se

Øverphøs

Alexandra Wiking

overphos@vsek.se

Likabehandlingsombud

Vi är likabehandlingsombuden på V-sektionen. Som likabehandlingsombud har vi tystnadsplikt och vi finns här för att lyssna på allt du har att säga, oavsett om det handlar om något du själv upplevt eller om du sett eller hört något från någon annan. Vi jobbar för jämställdhet, välmående och mot diskriminering. Ingen händelse eller känsla är för stor eller för liten!
Vi har ett samarbete med de andra likabehandlingsombuden på LTH. Som ombud kan vi hjälpa till vid kontakt med kuratorer eller annan stödverksamhet. Utöver detta håller vi i phadderutbildningar, evenemang och närvarar vid större evenemang såsom höstens nollning.

Vi finns här för dig!

Malin Wiik, Märta Larsson & Emil Renström
likabehandling@vsek.se

Övriga utskott

Cafékassör
Webmaster

Vera Åkerlund & Isa Ehrengren

webmaster@vsek.se

Art Director

Victoria Larsson, Johan Svensson, Ebba Blixte & Lukas Öreberg
artdir@vsek.se

Sexkassör
V-BiL-ansvarig

Bella Skriver & Yazan Droubi
vbil@vsek.se

V-Arité (Spexmästare)

John Björkengren
varite@vsek.se

Källarmästare
Valberedning
Alumniansvarig

Utbildningsutskottet

Utbildningsminister

Elin Andersson
utbildning@vsek.se

Studierådsordf. VoV

Emil Hellström
srvovordf@vsek.se

Studierådsordf. L

Martin Gersson
srlordf@vsek.se

Studierådsordf. Bi
Likabehandlingsombud

Märta Larsson & Emil Renström
likabehandling@vsek.se

Världsmästare
Skyddsombud