Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Ordförande

Susanna Sjöstrand
ordf@vsek.se

Skattmästare

Filip Bodin
skattm@vsek.se

Informationschef

Märta Kjellberg
infochef@vsek.se

Sexmästare

Rikard Aho
sex@vsek.se

Cafémästare

Ellen Karlström
cafe@vsek.se

Utbildningsminister

Josephine Gertson
utbildning@vsek.se

Näringslivsansvarig

Ebba Gipperth
naringsliv@vsek.se

AktU-ordförande

Elsa Frisk
aktu@vsek.se

Øverphøs

Isabelle Andersson
overphos@vsek.se

Övriga utskott

Cafékassör

Emma Theorin Johansson
cafekassor@vsek.se

Webmaster

Erik Nilsson
webmaster@vsek.se

Art Director

Irma Sjölin & Casper Flensburg
artdir@vsek.se

Prylmästare

Oscar Wallin
pryl@vsek.se

V-BiL-ansvarig

Truls Sassner
vbil@vsek.se

V-Arité

Jacob Estlund
varite@vsek.se

Källarmästare

Matilda Sandqvist
kallarmasteriet@vsek.se

Valberedning

Thomas Forsberg
valberedning@vsek.se

Alumniansvarig

Arvid Widén, Ludvig Jansson & Dante Zia
alumni@vsek.se

Sexkassör

Agnes Dolff
sexkassor@vsek.se

Utbildningsutskottet

Utbildningsminister

Josephine Gertson
utbildning@vsek.se

Studierådsordf. VoV

Julia Bengtsson
srvovordf@vsek.se

Studierådsordf. L

Siri Lidmark
srlordf@vsek.se

Studierådsordf. Bi
Likabehandlingsombud

Nikola Maka & Hanna Dävehed
likabehandling@vsek.se

Världsmästare

Ammar Makhzoum, Sebastian Roos & Annika Karlsen
varldsmastare@vsek.se

Skyddsombud