Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Ordförande

Thomas Forsberg
ordf@vsek.se

Vice Ordförande

Fanny Selin
viceordf@vsek.se

Skattmästare

Ebba Silfver
skattm@vsek.se

Informationschef

Maja Wilhelmsson
infochef@vsek.se

Sexmästare

Nils Markgren
sex@vsek.se

Cafémästare

Adam Rosell
cafe@vsek.se

Utbildningsminister

Alice Skarsgård
utbildning@vsek.se

Näringslivsansvarig

Anders Hägge
naringsliv@vsek.se

AktU-ordförande

Amanda Bender
aktu@vsek.se

Øverphøs

Hedda Skarsgård
overphos@vsek.se

Övriga utskott

Cafékassör

Nikolina Franjul
cafekassor@vsek.se

Webmaster

Erik Nilsson & Erik Arnebrant
webmaster@vsek.se

Art Director

Daniel Pettersson & Niklas Thuresson
artdir@vsek.se

Sexkassör

Victoria Heisterkamp
sexkassor@vsek.se

V-BiL-ansvarig

Alexander Nordlöf
vbil@vsek.se

V-Arité (Spexmästare)

Hanna Sandström
varite@vsek.se

Källarmästare
Valberedning

Gustaf Olausson
valberedning@vsek.se

Alumniansvarig

Tomas Jönebratt, Ebba Gipperth & VAKANT
alumni@vsek.se

Utbildningsutskottet

Utbildningsminister

Alice Stilgård
utbildning@vsek.se

Studierådsordf. VoV

Alfred Jonelid
srvovordf@vsek.se

Studierådsordf. L

Emmy Tarras-Wahlberg
srlordf@vsek.se

Studierådsordf. Bi

Gustaf Zetterberg
studieradsordorande@biif.se

Likabehandlingsombud

Ida Tisell, Wilma Norlin & Jacob Bouveng Sellin
likabehandling@vsek.se

Världsmästare

Johnny Nhat Lam, Fredrica Samuelsson & Alex Åkesson 
varldsmastare@vsek.se

Skyddsombud

Hanna Dävehed & Jacob Bouveng Sellin
studskyddsombud@vsek.se