Informationsgruppen

Informationsgruppen

Informationsgruppens främsta uppgift är att sprida information till sektionens medlemmar. Informationsspridning sker genom bland annat sociala medier som facebook och instagram, hemsidan du är inne på just nu och veckobrev som skickas ut i början på varje vecka. Vi har även hand om försäljning av sektionens merchandise som ouveraller, tygmärken, sektionströjor, sångböcker osv. Hör av dig till infochefen om du har lust att köpa något av dessa. I infogruppen har vi webmaster som hanterar sektionens hemsida, art director som tar fram grafiska profiler och affischer, fotografer som tar bilder under sektionens evenemang, arkivchef som har hand om arkivet och fanbärare som håller fanan högt under speciella tillfällen.

Kontaktpersoner
Michaela Johansson
Informationschef
infochef@vsek.se

Sara Helmersson, Maja Rudin, Viktor Laius och Amanda Abrahamsson
Art Director
artdir@vsek.se

Fanny Ahlfridh
Merchansvarig
merch@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Michaela Johansson Informationschef
Isak Engblom Webmaster
Lukas Wedervang Webmaster
Sara Helmersson Art Director
Maja Rudin Art Director
Viktor Laius Art Director
Amanda Abrahamsson Art Director
Lovisa Nilsson Fotograf
Isak Granert Fotograf
Wilma Brorsson Fotograf
Julius Zonnander Fotograf
Oliver Ilien Fotograf
Fanny Ahlfridh Merchansvarig