Informationsgruppen

Informationsgruppen

Informationsgruppens främsta uppgift är att sprida information till sektionens medlemmar. Informationsspridning sker genom bland annat sociala medier som facebook och instagram, hemsidan du är inne på just nu och veckobrev som skickas ut i början på varje vecka.

Vi har även hand om försäljning av sektionens merchandise som ouveraller, tygmärken, sektionströjor, sångböcker osv. Hör av dig till infochefen om du har lust att köpa något av dessa.

I infogruppen har vi webmaster som hanterar sektionens hemsida, art director som tar fram grafiska profiler och affischer, fotografer som tar bilder under sektionens evenemang, arkivchef som har hand om arkivet och fanbärare som håller fanan högt under speciella tillfällen. 

Kontaktperson

Melanie Deshayes
Informationschef
infochef@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Melanie Deshayes Informationschef
Erik Arnebrant Webmaster
Erik Jepson Webmaster
Maria Ahlbeck Art Director
Moa Lilja Art Director
Elin Andersson Fotograf
Evelina Lundgren Fotograf
Ellen Söderberg Fotograf
Anna Blackbert Fotograf
Niklas Thuresson Merchansvarig