Concretum

Concretum

Ordenssällskapet Concretum instiftades 1999 av V-teknologerna som en del av V-sektionen i Lund. Syftet med Concretum är att stärka kopplingen mellan näringslivet, yrkesverksamma v-ingenjörer och teknologerna. Medlemmarna i Concretum är hedersmedlemmar på V-sektionen och de är alla tidigare V-studenter som nu är ute i näringslivet. Concretum har (2016) 27 medlemmar och vart annat år väljer sektionen in två nya medlemmar. Nuvarande Donatus (Concretums ordförande) är Fredrik Friblick (V89), Donatus var byggmästaren för Lunds Domkyrka på 1100-talet. V-sektionens ordförande är ständigt adjungerad till ordensmötena för att säkerställa god kontakt mellan Concretum och sektionen.

Concretum är engagerat i flera frågor som rör utbildningen, bl.a. med ett mentorsprogram för teknologerna i årskurs 4 och ett alumninätverk för V-are i exil utomlunds i Stockholm. Annars dyker Concretum ofta upp i samband med sektionens högtidligheter och fester.

Har Du frågor om Concretum eller förslag på vad Concretum kan göra för V-sektionen, välkommen att kontakta Donatus:

Mail: fredrik.friblick@prolog.se