Mark- och exploateringsingenjör till Laholms kommun

Laholms kommun söker mark- och exploateringsingenjör Söker du varierande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar, kontakt med människor, en expansiv kommun, möjlighet till distansarbete och goda pendlingsmöjligheter?   Vi köper och säljer mark, deltar i detaljplanearbetet, driver och leder utvecklingen avexploateringsområden, upprättar avtal och ansvarar för olika former Läs mer…

Exploateringsingenjör Värnamo kommun

Värnamo kommun säker nyexaminerad exploateringsingejör Värnamo kommun är en expansiv kommun med många spännande exploateringsutmaningar framför sig. Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling består idag av drivna medarbetare inom mark och exploatering, energi- och klimatrådgivning, landsbygdsutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor samt frågor inom tillväxt och expansion. Enheten Läs mer…

Triathlon Group bjuder in till lunchföreläsning!

Lunchföreläsning samt efterföljande monter i V-foajé Torsdagen den 7e april kl. 12:15 -13:00 håller vi på Triathlon en lunchföreläsning. Vi berättar om hur det är att arbeta som managementkonsult hos oss och ger exempel på uppdrag där vi stöttat företag som stått inför utmaningar inom infrastruktur och byggande.  Under Läs mer…