SVEFA – Summer Internship 2023 Nu är ansökan öppen till Svefas Internship! Ta chansen och praktisera på Sveriges ledande fastighetsrådgivare i sommar. Här kommer du kastas in i riktiga kunduppdrag, lära dig massor om branschen och knyta värdefulla kontakter för ditt framtida arbetsliv. Läs mer Läs mer…

Mark- och exploateringsingenjör till Laholms kommun

Laholms kommun söker mark- och exploateringsingenjör Söker du varierande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar, kontakt med människor, en expansiv kommun, möjlighet till distansarbete och goda pendlingsmöjligheter?   Vi köper och säljer mark, deltar i detaljplanearbetet, driver och leder utvecklingen avexploateringsområden, upprättar avtal och ansvarar för olika former Läs mer…

Exploateringsingenjör Värnamo kommun

Värnamo kommun säker nyexaminerad exploateringsingejör Värnamo kommun är en expansiv kommun med många spännande exploateringsutmaningar framför sig. Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling består idag av drivna medarbetare inom mark och exploatering, energi- och klimatrådgivning, landsbygdsutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor samt frågor inom tillväxt och expansion. Enheten Läs mer…