Brandingenjör

Om Brandingenjörsprogrammet

År 1

Husbyggnadsteknik
 
Endimensionell analys
 
Introduktion till brandteknik
 
Byggnadsmaterial

Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor

Linjär algebra

Allmän kemi

Mekanik

År 2

Flerdimensionell analys
 
Termodynamik med strömningslära
 
Konstruktionsteknik
 
Brandkemi - värmetransport
 
Statistik

Branddynamik

Riskanalys inom brandteknik

 

År 3

Aktiva system
 
Riskanalysmetoder
 
Brandteknisk riskvärdering
 
Offentlig organisation och administration
 
Geoteknologi
 
 
 
 
 

 

År 4

Samhällsplanering
 
Examensarbete
 
Utlandsstudier
 
Valfria kurser