Brandingenjör

Om Brandingenjörsprogrammet

Läs gärna mer om Brandingenjörsprogrammet på deras hemsida!
 http://biif.se/

År 1

Husbyggnadsteknik
 
Endimensionell analys
 
Introduktion till brandteknik
 
Byggnadsmaterial

 

Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor

Linjär algebra

Allmän kemi

Mekanik

År 2

Flerdimensionell analys
 
Termodynamik med strömningslära
 
Konstruktionsteknik
 
Brandkemi – värmetransport
 
Statistik

 

Branddynamik

Riskanalys inom brandteknik

År 3

Brandskyddssystem
 
Samhällsplanering
 
Industribrandskydd
 
Riskanalys inom säkerhetsområdet
 
Människors beteende vid brand
 
 Samhällsplanering
 
 Brandteknisk riskvärdering
 

Geoteknologi

År 4

Samhällsplanering
 
Examensarbete
 
Utlandsstudier
 
Valfria kurser