BIIF

BIIF

SVENSK VERSION

BIIF

BIIF står för brandingenjörsstuderandes intresseförening och är en ideell studentförening. BIIF är ett komplement till Teknologkåren och V-sektionen vid Lunds Tekniska Högskola och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen. Medlemmar i föreningen är varje studerande som genomgår någon av följande utbildningar:

  • Brandingenjörsprogrammet inom Lunds tekniska högskola
  • Civilingenjörsutbildningen i riskhantering inom Lunds tekniska högskola
  • Mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning inom Lunds tekniska högskola
  • Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge räddningsskola
  • International Master of Science in Fire Safety Engineering

För att hålla våra medlemmar nöjda och glada genomför BIIF bland annat följande aktiviteter:

  • Företagspresentationer
  • Gästföreläsningar
  • Sportevenemang så som Brandfotboll, innebandy mm.
  • Andra roliga event så som Höstfest och Påskmys
  • Ansvar för kursutvärderingar

Brand- och riskhanteringsutbildningarna tillhör V-sektionen och av den anledningen samarbetar BIIF i stor utsträckning med V-sektionens utskott och funktionärer. Exempelvis deltar BIIFs ordförande på V-sektionens styrelsemöten i syfte att lyfta fram brand- och riskingenjörsstudenternas intressen i sektionsarbetet.

Visst låter det trevligt? Om det är något mer Ni undrar över är Ni varmt välkommen att kontakta oss på info@biif.se eller ta en titt på vår hemsida!

www.biif.se

Styrelsen i BIIF

Ebba ThorOrdförande
Ebba JohanssonSekreterare
Gina HvarfveniusKassör
Josef UtterforsStudierådsordförande
Olivia SilverbergSexmästare
Arvid Nilsson-MadellSportbas
Martina EnochssonInformationschef
Hanna NorrestamArbetsmarknadskontakt
Kontaktperson


Ebba Thor

Ordförande

ordforande@biif.se

_________________________