BIIF

BIIF

SVENSK VERSION

BIIF

BIIF står för brandingenjörsstuderandes intresseförening och är en ideell studentförening. BIIF är ett komplement till Teknologkåren och V-sektionen vid Lunds Tekniska Högskola och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen. Medlemmar i föreningen är varje studerande som genomgår någon av följande utbildningar:
  • Brandingenjörsprogrammet inom Lunds tekniska högskola
  • Civilingenjörsutbildningen i riskhantering inom Lunds tekniska högskola
  • Mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning inom Lunds tekniska högskola
  • Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge räddningsskola
  • International Master of Science in Fire Safety Engineering
För att hålla våra medlemmar nöjda och glada genomför BIIF bland annat följande aktiviteter:
  • Företagspresentationer
  • Gästföreläsningar
  • Sportevenemang så som Brandfotboll, innebandy mm.
  • Andra roliga event så som Höstfest och Påskmys
  • Ansvar för kursutvärderingar
Brand- och riskhanteringsutbildningarna tillhör V-sektionen och av den anledningen samarbetar BIIF i stor utsträckning med V-sektionens utskott och funktionärer. Exempelvis deltar BIIFs ordförande på V-sektionens styrelsemöten i syfte att lyfta fram brand- och riskingenjörsstudenternas intressen i sektionsarbetet. Visst låter det trevligt? Om det är något mer Ni undrar över är Ni varmt välkommen att kontakta oss på info@biif.se eller ta en titt på vår hemsida! www.biif.se

Styrelsen i BIIF

Olivia Abrahamsson Ordförande
Linnea Lindeblad Sekreterare
Daniel Rikse Kassör
Erik Johansson Studierådsordförande
Madeleine Häggqvist Sexmästare
Johan Wallentheim Sportbas
Maja Alvesson Informationschef
Elsa Lind Arbetsmarknadskontakt
Kontaktperson

Olivia Abrahamsson
Ordförande
ordforande@biif.se
_________________________