SEKTIONSGRODAN

V-SEKTIONEN ÄR MILJÖMÄRKT! Sektionsgrodan är ett projekt skapat av LSE (Lund sustainable engineers). Syftet med märkningen är att öka miljömedvetenhet och minska miljöpåverkan på sektionen. Det är en märkning som kommer gälla 2021 ut. KRAVEN För att få sektionsgrodan behövs ett antal krav uppfyllas så Läs mer…