Mark- och exploateringsingenjör till Laholms kommun

Laholms kommun söker mark- och exploateringsingenjör Söker du varierande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar, kontakt med människor, en expansiv kommun, möjlighet till distansarbete och goda pendlingsmöjligheter?   Vi köper och säljer mark, deltar i detaljplanearbetet, driver och leder utvecklingen avexploateringsområden, upprättar avtal och ansvarar för olika former Läs mer…