V-sektionens presentationsdag 2022

Välkommen att delta på V-sektionens presentationsdag 2022

En ny tradition har tagit form på V-sektionen och det gäller inget mindre än Presentationsdagen!

Presentationsdagen är ett tillfälle för dig att ta del av vad studenterna på V-sektionen från L-och V-programmet kommit fram till under sina examensarbeten. Ämnesområden som kommer att beröras under dagen är bland annat byggnadsfysik, byggproduktion, installationsteknik, konstruktion, fastighetsvetenskap och dagvattenhantering.

 

Under dagen kommer tolv olika examensarbeten presenteras på ca 5-10 minuter vardera. Eftermiddagen är uppdelad i tre pass med pauser emellan, under vilka fika kommer att serveras. Efter respektive presentation finns tid avsatt för en kort frågestund, har man fler frågor och funderingar finns tid för det i pauserna. Dagen avslutas med ett gemensamt mingel. Hela schemat inklusive vilka som presenterar när kan ni hitta nedan.

 

När?

Torsdagen den 2 juni 2022 klockan 13:00

 

Var?

V:A, V-huset (John Ericssons väg 1, 223 63 Lund)

Det kommer även gå att delta via länk.

 

Anmälan sker enligt länken nedan. Samma länk gäller för anmälan på plats som digitalt.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJtVHbMqZPdD2bhsLlZ1NYCmLHdXNTXv1Pssmy8-P7ffDKjg/viewform

 

Sista dag att anmäla sig 29 maj.

Hoppas du önskar delta på Presentationsdagen 2022!

Examenskommittén V-sektionen
Programledning L

Programledning V