Exploateringsingenjör Värnamo kommun


Värnamo kommun säker nyexaminerad exploateringsingejör

Värnamo kommun är en expansiv kommun med många spännande exploateringsutmaningar framför sig. 

Enheten för mark, exploatering och hållbar utveckling består idag av drivna medarbetare inom mark och exploatering, energi- och klimatrådgivning, landsbygdsutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor samt frågor inom tillväxt och expansion. Enheten är en del av avdelningen för kansli och hållbar utveckling inom kommunledningsförvaltningen som organiseras direkt under kommunstyrelsen.

 

Arbetsuppgifter
Som exploateringsingenjör kommer du att få ansvar för olika investeringsprojekt från exploateringens början tills att marktilldelning har genomförts. Eftersom vi är en liten enhet kommer du också i kontakt med de flesta förekommande ärenden inom mark- och exploatering, så som köp och försäljning av mark, lantmäterifrågor, avtalsfrågor, markupplåtelser, fastighetsrätt, etableringsfrågor samt aktivt deltagande i den fysiska planeringen.

 

Läs mer och ansök på länken här!