SEKTIONSGRODAN

V-SEKTIONEN ÄR MILJÖMÄRKT!

Sektionsgrodan är ett projekt skapat av LSE (Lund sustainable engineers). Syftet med märkningen är att öka miljömedvetenhet och minska miljöpåverkan på sektionen. Det är en märkning som kommer gälla 2021 ut.

KRAVEN

För att få sektionsgrodan behövs ett antal krav uppfyllas så som bl.a inköp, mat och återvinning. V-sektionen har en miljöpolicy som sätter riktlinjerna för hur vi ska jobba med kraven som finns i sektionsgrodan, mer om hur vi jobbar med dessa krav kan läsas i Miljöhandlingsplan-V-sektionen.

Efter bedömning har V-sektionen 42,5 poäng av 100, där 40 poäng är tillräckligt för få utmärkelsen. Detta innebär att det finns stor utvecklingspotential och vi är därför öppna för förslag på hur vi kan förbättra oss! 

VIDARE ARBETE

För att läsa mer om sektionsgrodan kan man klicka in sig på LSE:s hemsida HÄR

Vid tankar och funderingar kontakta sektionens skattmästare på skattm@vsek.se