Bli studiecoach för läxhjälp och mattehjälp

Det blir allt fler och fler elever som söker sig till läxhjälp och det är allt ifrån elever som går i grundskolan upp till universitetsnivå. Du har nu möjlighet att göra skillnad och hjälpa dem med deras skolarbete genom att bli studiecoach hos en av de största läxhjälpsföretagen i Sverige — Allakando. Det krävs inga tidigare erfarenheter utan det viktigaste är att du har goda ämneskunskaper, har en positiv inställning och vill hjälpa andra. Du kan läsa mer här om Allakando läxhjälp.

Ge läxhjälp i det skolämne där du har bäst kunskaper 

Hos Allakando så kan du bli studiecoach för vilket skolämne som helst, med förutsättning att du har goda ämneskunskaper i det. Du kan därmed ge läxhjälp i allt från språk, samhällsvetenskapliga ämnen till naturvetenskapliga, och du kan alltid ge studiehjälp i mer än ett ämne. Mattehjälp är också något som du kan bli studiecoach inom. 


Dotterbolaget till Allakando heter SmartStudies och de specialiserar sig på att ge just läxhjälp i matte. Har du mycket goda kunskaper i detta ämne och är intresserad av att bli mattelärare så kan du därav istället gå in på  SmartStudies läxhjälp


Du berättar själv vilken nivå på maten du kan undervisa inom. Studerar du på universitetsnivå så är du behörig att undervisa för grundskoleelever och gymnasieelever. Här kan du läsa mer om SmartStudies mattehjälp


Du kan ge läxhjälp oavsett var du bor 

Att bli studiecoach är något som du kan bli oavsett vart du bor i Sverige. Allakando erbjuder läxhjälp över hela landet och behöver alltid fler. Oftast har det varit storstäderna som har haft flest studiecoacher och elever som söker sig till studiehjälp, men man märker att det är allt fler elever i mindre städer och orter som också vill ha det. Därmed är det alltid uppskattat att man söker in till att bli privatlärare oavsett vart man bor. 

Välj själv — fysisk läxhjälp eller läxhjälp online

Som privatlärare väljer du på vilket sätt som du vill genomföra dina lektioner. Antingen så kan du välja att ge fysisk läxhjälp. Då kommer du och din elev att kunna träffas på ett bibliotek, eller hemma hos eleven. Det kan ni tillsammans välja hur ni vill göra. viktigaste är att det finns en god studiero. 


Du kan också välja att ha lektionerna online. Då kommer du och din elev att kunna ha lektionerna hemifrån. Det går till så att ni får en länk och ni möts i ett virtuellt klassrum. Där finns det hjälpmedel som en virtuell whiteboard. Det är ett mycket vanligt koncept som många elever och studiecoacher väljer att göra. 


Som studiecoach får du goda erfarenheter för framtiden 

Att man har varit studiecoach är något som många arbetsgivare ser positivt på. Av de som tidigare har varit studiecoacher är det många som säger att de fick med sig goda arbetslivserfarenheter samt att de utvecklade goda pedagogiska förmågor. Allt detta är något som man med fördel kan lägga till på sitt CV. 


Skulle du behöva lite egna tips för dina studier kan du kolla in denna hemsida om läxhjälp. Här kan du hitta gratis och bra tips om exempelvis studietekniker, skrivtips och mycket mer.