SÖK EXJOBB HOS STOCKHOLMS STAD

SÖK EXJOBB HOS STOCKHOLMS STAD

Hos oss är ditt ex-jobb inte bara en viktig del av din utbildning. Det är även en bra möjlighet för oss på exploateringskontoret att få kontakt med framtida medarbetare.

Beskrivning
Avdelningen för Projektutveckling utvecklar stadens mark från idé till färdigt projekt, och har investeringsansvaret för allmänna anläggningar inom exploateringsområden. Avdelningen har ett 60tal medarbetare och är indelad i 5 geografiska enheter. Vi arbetar dels med större stadsutvecklingsområden och dels med ett stort antal kompletteringsprojekt i alla stadsdelar.

Nu söker vi någon som i sitt ex-jobb vill utreda möjligheter att i planprocessen och markanvisningar styra lägenhetsstorlekar för att möta efterfrågan på bostadsmarknaden. Ex-jobbet ska fokusera på konsekvenser av olika typer av styrmedel och gärna redogöra för alternativa och nytänkande lösningar.

Vi söker dig som skriver ditt ex-jobb VT2019
Vi söker dig som studerar sista året på Samhällsbyggnadsprogrammet eller på Lantmäteriprogrammet, eller på annan masterutbildning med motsvarande inriktning.Du har ett stort intresse för stadsutveckling, arbetar självständigt och är en utpräglad problemlösare. Ex-jobbet kan genomföras av studenter som skriver själv eller i par. Exploateringskontoret kommer under perioden bistå med handledarstöd och kontorsplats. Handledarstödet är ett komplement till huvudhandledaren på KTH.

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev - sista ansökningsdag är 2019-01-06
Sista ansökningsdag är 019-01-06 men urvalet kan komma att ske löpande så du ombeds skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot några ansökningar via mail eller post. Har du frågor är du välkommen att kontakta Nerma Muhovic, projektledare (nerma.muhovic@stockholm.se, 08-508 264 68) eller Tomas Sköldulf HR-specialist (tomas.skoldulf@Stockholm.se 08-508 266 88)

Om oss
Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.