VIKTIG INFO

Det har kommit till vår kännedom att det skedde flera fall av ofredande under lördagens nollningsaktiviteter. Detta är absolut inget som tolereras på Teknologkåren och våra sektioner. Sånt här beteende kan inte bara resultera i avstängning från nollningen och våra andra evenemang, utan det är även ett lagbrott. Blir du utsatt för något som du inte är okej med så kan du höra av dig till Kåren på mail till sa@tlth.se eller ko@tlth.se, eller via tlth.se/klaga om du vill vara anonym. Du kan även vända dig till V-sektionen på mail till likabehandling@vsek.seordf@vsek.seoverphos@vsek.se eller på hemsidan vsek.se under “Tyck till” om du vill vara helt anonym. Du kan också kontakta Studenthälsan. 
 
Vi är alla med och skapar den stämning och den kultur vi vill ha inom Teknologkåren, så vi har alla ett ansvar att bidra till en inkluderande gemenskap för alla. 
It has come to our knowledge that there were several cases of molestation during the nollning activities on Saturday. This is absolutelý not something that we tolerate within the Union and our Guilds. This behavior can result in suspension from the nollning and our other activities, and is also a crime. If you get treated in a way that you are not comfortable with you can contact the Union on sa@tlth.se and ko@tlth.se, or on tlth.se/complain if you want to be anonymous. Or turn to the Guild on likabehandling@vsek.seordf@vsek.seoverphos@vsek.se, or on vsek.se under “Have your say” if you want to be anonymous. You can also turn to the Student Health Care. 
 
We are all a part in creating the culture that we want within the Union, so we all need to contribute to our including community.