Framtidsgruppen rapporterar

I onsdags träffades Framtidsgruppen och BIIF för att diskutera ett bättre samarbete och en gemensam målbild mellan sektionens och BIIFs verksamheter. FTG och BIIF kommer ha fler möten under våren där vi jobbar tillsammans för att hitta en lösning som passar bägge parter.

Vid frågor kring detta får ni gärna höra av er till:
Bella Ahlfors, Ordförande Framtidsgruppen 2018
bella.ahlfors@gmail.com

Jakob Kullmann, Ordförande BIIF 2018
ordforande@biif.se