Vårterminsmötet 2018

VÅRTERMINSMÖTET 2018
17 APRIL KL 17:15 V:B, V-HUSET

Styret har den stora äran att tillkalla alla sektionens medlemmar till Vårterminsmötet 2018. Mötet kommer att behandla:

  • Budgetförslag för 2018
  • Styrelsen 2017 verksamhetsberättelse
  • Revisorernas berättelse för 2017
  • Ansvarsfrihet för förra årets Styrelse och övriga funktionärer
  • Beslutsuppföljning från föregående möte
  • Motioner
  • Propositioner
  • Val av funktionärer

Alla motioner skickas till ordf@vsek.se och skall vara styrelsen tillhanda senast 19/3 23:59. Föredragningslista kommer vara uppsatt på anslagstavlan senast 26/3. 

Vid frågor eller funderingar kontakta ordf@vsek.se.

Varmt Välkomna hälsar, 
Styrelsen 2018
V-Sektionen, sektionen för samhällsbyggnad