Utlysning av vakanta funktionärsposter

Efter sektionsmötet i torsdags finns nu ytterligare fyra nya poster som mentorskapssamordnare, två för VoV och två för L. Om du är intresserad ska du skicka en kort motivering på max 1/2 A4-sida innehållandes ex varför du söker posten och relevanta erfarenheter till ordf@vsek.se senast nu på söndag 4 mars kl 23:59.

Att vara mentorskapssamordanre innebär att sköta kontakten med sitt programs mentorer och strukturera upp mentorskapsprogrammet. Mentorerna är personer inom branschen som hjälper studenter med alla möjliga frågor som en kan få under sin studietid. Som mentorskapssamordnare sitter du även i ett kollegie på Kåren.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! Lycka till med din ansökan!