Exploateringskontoret söker projektledare till projektutveckling

Exploateringskontoret i Stockholms stad söker projektledare till projekutveckling som är intresserade av att vara med och forma morgondagens Stockholm. Som projektledare på exploateringskontoret har du ett helhetsansvar för exploateringsprojekten från första idé fram till färdigställande. Avdelningen för Projektutveckling representerar staden som markägare och utvecklar stadens mark från idé till färdigt projekt, samt har investeringsansvaret för allmänna anläggningar inom exploateringsområden.

På Projektutvecklingen arbetar de med större stadsutvecklingsområden som till exempel Årstafältet, Liljeholmen och Nordvästra Kungsholmen men även med ett stort antal små och stora kompletterings- och förtätningsprojekt i alla stadsdelar. 

Klicka HÄR för mer information.