EXTRAINSATT SEKTIONSMÖTE VT2018

EXTRAINSATT SEKTIONSMÖTE VT 2018
22 FEB 2018 KL 17:15(..) V:B, V-HUSET

Nu är det snart dags för V-sektionens extrainsatta sektionsmöte. Mötet kommer framförallt att behandla frågan om L-tek som utskott under sektionen. Kom dit och gör din röst hörd! Mötet kommer att äga rum torsdagen den 22/2 klockan 17:15 (..) i V:B.
Alla sektionsmedlemmar är kallade till detta möte.

Vill du lämna in en motion skall den vara styrelsen tillhanda senast nu på torsdag kl 20:00 den 15/2. Skicka till ordf@vsek.se.
Föredragningslista kommer att sättas upp den 15/2.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via ordf@vsek.se

Varmt välkommen hälsar,
Styrelsen V-Sektionen 2018