Ändring av mötesagenda 4/10

Då det framkommit att det finns frågetecken angående V-sektionens uppbyggnad samt vad syftet med Styrelsen, BIIF och L-tek är, kommer diskussionsmötet angående gemensam Ouverallsfärg skjutas upp och ersättas med ett informationsmöte om sektionens uppbyggnad. Detta kommer att vara på samma tid och plats som det planerade Ouverallsmötet.

Mötet är högst angeläget för alla sektionsmedlemmar att delta i då det råder tveksamheter om vad styrelsens roll är, hur vi arbetat under året och hur vi kommer arbeta i framtiden. Vi kommer att presentera hur sektionen ser ut i dagsläget samt förtydliga vilka mål som vi jobbar mot. Ta chansen och få svar på dina frågor kring V-sektionens uppbyggnad.

Datum: 4 oktober
Plats: Stora Hörsalen, IKDC
Tid: 17:15(.)

Vi ber om ursäkt för den sena förändringen av mötesagenda.

Vi ses där!