Villkor för V-BiL

Villkor för användning av V-BiL

V-sektionen vid LTH

V-styrelsen 2015-08-10

Ändamål

 • V-bil ska endast nyttjas för sektionens verksamhet eller av sektionens medlemmar. Om särskilda fall föreligger kan V-BiLsansvarig besluta att göra undantag från denna regel.

Användare

 • Alla sektionens medlemmar får köra V-BiL förutsatt att medlemmen har körkort och ändamålet stämmer överens med reglerna.

Bokning

 • Bokning sker via V-sektionens hemsida. Det får max finnas två V-BiLsbokningar per student åt gången i bokningssystemet. En bokning får som längst vara i två dygn. Undantag från denna regel kan för särskilda fall ges av V-BiLsansvarig.
 • Bokning som läggs in i systemet måste godkännas av V-BiLsansvarig. Du får ett mejl när bokningen är godkänt, alternativt om den blivit nekad.
 • Vid bokning av V-BiL är det först-till-kvarn som gäller.
 • Vid speciella tillfällen kan V-BiL ombokas av V-BiLsansvarig från privat användning till sektionens verksamhet. Detta meddelas i sådana fall av V-BiLsansvarig.
 • Om V-BiLsansvarig ej är kontaktbar har medlemmar i V-styret rätt att fatta beslut å V-BiLsansvariges vägnar rörande bokningar.

Avbokning

 • Avbokning går bara att göra minst 24 timmar innan bokad tid. Vid särskilda fall kan undantag från denna regel göras av V-BiLsansvarig.
 • Har du missat att avboka i tid måste du höra av dig till V-BiLsansvarig och meddela detta. Då debiteras du endast den minsta faktureringskostnaden, alltså 100 kr.
 • Missar du att avboka samt att meddela V-BiLsansvarig om detta, debiteras du 300 kr.

Nycklar

 • Det finns två uppsättningar nycklar till V-BiL. Nycklarna hämtas i kassaskåpet utanför V-styret i V-huset. Kod till denna meddelas av V-Bilsansvarig innan din bokning startat

Pris

 • Kostnaden för att köra V-BiL är 3,5 kr/km. Minsta debitering uppgår till 100 kr.
 • I priset ingår även bensin. Behöver V-BiL tankas gör du det, och lämnas kvittot i pärmen vid förarsätet. Den summa du lägger ut kommer dras av på din faktura.
 • En påminnelse skickas ut för obetald faktura efter 30 dagar, med den tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor.
 • Om V-BiL lämnas tillbaka efter utsatt sluttid ska en förseningsavgift på 100 kronor betalas.

Transporter

 • V-BiL ska behandlas försiktigt och ansvarsfullt. Hyr ett släp om du behöver lasta mer än vad som får plats i bagagerummet. Tänk på att inte lasta släpet för tungt, både för V-BiLs och för din egen skull. Lagen säger att släpvagnens totalvikt inte får vara högre än bilens tjänstevikt (1300 kg).

Ansvar

 • Den som står som hyrestagare i bokningssystemet är ansvarig för V-BiL tills nycklarna lämnats in och V-BiLsansvarige godkänt återlämningen. Detta gäller oavsett vem som kör V-BiL.
 • V-BiL är halvförsäkrad, det innebär att försäkringen inte täcker alla typer av skador. Om skada uppstår då V-BiL används i sektionens verksamhet med normal aktsamhet ansvarar V-sektionen för att betala de kostnader som uppstår. Felparkering, fortkörning eller brott mot annan trafikregel är att betrakta som oaktsamhet. Sådana kostnader ställs mot den som står under bokningen.
 • Om skada uppstår då V-BiL används för privata ärenden betalas alla kostnader som uppkommer på grund av skada av hyrestagaren, oavsett om hyrestagaren är ansvarig för uppkomna skador eller ej.

Olyckor och skador

 • Om du råkar ut för en olycka eller skadar V-BiL på något sätt skall detta, oavsett hur liten skadan än är, omedelbart anmälas till V-BiLsansvarig. Likadant om du upptäcker ett fel på V-BiL.
 • Vid en olycka skall skadeanmälan, som finns i pärmen i V-BiL, fyllas i på platsen. Tag inte på dig någon skuld för olyckan utan låt polisen avgöra ansvarsfrågan. Kör inte vidare med V-BiL utan att du får klartecken av V-BiLsansvarig. Kontaktuppgifter till V-BiLsansvarig hittar du under ”Om V-BiL”. Om V-Bilsansvarig ej är anträffbar går det bra att ringa någon styrelsemedlem, kontaktuppgifter hittar du under ”Styrelsen”

Återlämning

 • Färdrapporten skall alltid fyllas i då V-BiL använts, den hittar du i pärmen i passagerarsätet.
 • V-BiL ska alltid återlämnas i städat skick.
 • Om V-BiL återlämnas efter bokad tid, debiteras du 250 kr.

Tolkning

 • V-BiLsansvarig sköter den löpande verksamheten och bestämmer hur V-BiL ska användas. Om du är missnöjd med V-BiLsansvariges beslut kan detta överklagas till V-styret. I särskilda fall har V-BiLsansvarig rätt att neka en förare att använda V-BiL om denna person anses vara olämplig.