Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att skapa möten mellan studenter och näringslivet under hela studenternas studietid på V-sektionen.

Detta gör vi genom att bjuda in företag att samarbeta med sektionen på olika sätt. Vi hjälper till att anordna studiebesök, lunchföredrag och casekvällar och är på så sätt länken mellan studenterna och näringslivet. Utöver detta sköter vi marknadsföring och annonsering av traineetjänster etc. Under företagsevent jobbar vi tillsammans med anordna eventet, både med förberedelserna och sedan under själva eventet.

Näringslivsgruppen innehåller även ett alumnnätverk som anordnar träffar med tidigare V-studenter och skapar möjligheter för nuvarande studenter på sektionen att träffa alumner. Tillsammans med V-sektionens ordersällskap Concretum har vi även ett mentorsprogram där studenter från V-sektionen får en mentor ute i näringslivet.

Kontaktperson

Henrik Melin
Näringslivsansvarig
naringsliv@vsek.se

Nuvarande funktionärer

Henrik MelinNärlingslivsansvarig
Joel TovstedtNäringslivskontakt
Andreas ÅmandNäringslivskontakt
Amelie HolmqvistNäringslivskontakt
Alexandra HanssonNäringslivskontakt
Kajsa PerssonNäringslivskontakt
Caroline DammNäringslivskontakt
Dante ZiaAlumniansvarig