Tack för oss!

Hej! 

Styrelsen 2017 vill tacka för det här året och för det förtroendet vi har fått. Vi har arbetat med både det stora och det lilla, allt från roliga event till att börja trampa upp en stig mot sektionens framtid. Det har varit ett fantastiskt roligt år, och inget hade varit möjligt utan alla medlemmar som engagerar sig i sektionen så därför vill vi också ta tillfället att rikta ett extra stort tack till er. Nu tar nästa styrelse över och vi är övertygade om att det är ett fullspäckat, roligt och utvecklande år som ligger framför sektionens medlemmar.

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

V-styrelsen 2017